Siirry sisältöön

1 sesija. Telkimasis į grupes

Šioje sesijoje geriau įsisąmoniname savo saviraiškos įgūdžius ir mokomės, kaip save išreikšti be baimės ir įtampos, ji padeda mums užmegzti ryšį su kitais žmonėmis.

„Puikus progresas nuo nebendravimo iki didelio įsitraukimo, kūrybiškumo, dainavimo ir šokimo. Grupė laukia kito susitikimo.“ (Airija)

Pamokų tikslo paaiškinimas

Saviraiška yra mūsų balsas, nesvarbu, ar ją reiškiame žodžiu, kūnu ar kitais raiškos būdais. Mes visi nuolat save išreiškiame. Mūsų saviraiška yra būdas pranešti kitiems apie save. Save lengviau išreikšti grupėje, kurioje jaučiamės saugūs. Taigi, pirmas grupės telkimo proceso žingsnis yra susipažinti, kad visi jaustųsi grupėje jaukiai ir saugiai.

Veikla grįstų metodų pristatymas

Norima pateikti pavyzdį ir leisti išbandyti įvairiais užduotis: pvz., ledų pralaužimo ir apšilimo žaidimus, kūniškos improvizacijas (pvz., užduotis „statula“), kurias atlikdami dalyviai išmoktų save išreikšti kūniškai, ir keletą žodinių užduočių (pvz., pasakojimo užduotys), taip pat keletas koncentracijos užduočių.

Sesijos struktūra

  1. Sesijos (ir visų 1–5 pamokų) tikslo paaiškinimas dalyviams
  2. Ledų pralaužimo ir apšilimo žaidimai
  3. Grupės telkimo užduotys, pvz., susipažinimo žaidimai, kūniškos improvizacijos, žodinės užduotys
  4. Aptarimas, pvz., naudojant paveikslėlius, kalbantis mažomis grupelėmis ar poromis, rašant dienoraštį, parodant, kas patiko