Siirry sisältöön

Kūniškos improvizacijos

Statulos

 • Skyrius: kūniška improvizacija
 • Grupės dydis: 4–50
 • Laikas: 10–15 min.
 • Priemonės: atvira erdvė su stogu

Instrukcijos

 1. Visi dalyviai išsibarsto po kambarį ir pagalbininkas jų paprašo judėti po jį ir sustoti, jam sušukus „STOP“. Kai tai įvyks, dalyviai turės kuo greičiau susiburti į reikiamo skaičiaus grupes ir suformuoti skulptūras pagal pagalbininko nurodymus: „4 žmonės suformuoja kavos aparatą ir puodelį“ arba „3 žmonės suformuoja pianiną ir pianistą“, arba “6 žmonės suformuoja turgų“, arba „8 žmonės suformuoja banko apiplėšimo sceną ir t. t. Grupės turi taip sustoti, kad tarp visų statulų būtų toks pat atstumas.
 2. Kai statulos jau bus suformuotos, jomis bus grožimasi. Tarp statulų formavimo pagalbininkas dalyvių paprašo judėti po kambarį, kad jie kiekvieną kartą galėtų atsidurti grupėje vis su kitais žmonėmis.
 3. Variacija: (Gali būti daug variacijų) Užuot sušukus, kiek žmonių turi suformuoti statulą ir kokia tema, pagalbininkas gali sušukti reikiamą statulų skaičių: „4 kavos aparatai“ arba „6 poros peilių ir šakučių“… kad dalyviai turėtų suformuoti tiek statulų ir nereikėtų vienodo skaičiaus žmonių statulai suformuoti.
  Kita variacija: negalima kalbėti. Viskas turi vykti tyloje.
  Kita variacija: kai statulos jau pasiruošę, jos turi pradėti judėti ir skleisti garsus.
  Kita variacija: gali būti tema ir visos statulos turi būti su ja susijusios. Pavyzdžiui, emocijos.

Atomų žaidimas

 • Kategorija:   žaidimai ledams pralaužti / apšilimo ir kūniškos improvizacijos  
 • Grupės dydis: 4-50
 • Laikas: 10–15 min.
 • Priemonės: atvira erdvė su stogu, muzika (pasirinktinai)

Instrukcijos

 1. Visi dalyviai išsibarsto po kambarį ir vedėjas jų paprašo judėti po jį tarsi laisvosios molekulės (gali skambėti muzika). Kai vedėjas sušunka „atomas“ ir numerį, pvz., „5“, dalyviai turi kuo greičiau susiburti į grupes, kurias sudaro tas skaičius narių, ir suformuoti atomą.
 2. Kai jie visi bus suformavę grupes, jie gaus užduoti. Dabar vedėjas pasako skirtingas kūno dalis ir numerius. Grupės nariai turi padaryti, kad šis skaičius kūno dalių liestų grindis. Ne daugiau ir ne mažiau. Pavyzdžiui, „5 pėdos, 5 plaštakos, 2 sėdmenys“. Kiekviena grupė bando rasti kūrybišką sprendimą. Jūs, vedėjas, galite patikrinti, ar jie tai padarė teisingai, ir duoti taškų grupei, kuri pirmoji įvykdė užduotį.
 3. Žaidimas tęsiasi, atomai skyla ir dalyviai laisvai bėgioja po kambarį, kol bus išgirstas naujas šūkis „atomas [skaičius]“. Tarp atomų formavimo vedėjas dalyvių paprašo judėti po kambarį, kad jie kiekvieną kartą galėtų atsidurti grupėje vis su kitais žmonėmis.

Kas yra vadas?

 • Kategorija: kūniškos užduotys ir vaidmenų žaidimai  
 • Grupės dydis: 4–25
 • Laikas:  iki 60 min.
 • Priemonės: atvira erdvė su stogu

Instrukcijos

 1. Visi dalyviai stovi arba sėdi ratu. Jūs pasirinksite vieną žmogų, kuris savanoriškai paliks kambarį. 
 2. Savanoriui išėjus, likusi grupės dalis išrinks „vadą“. Vadas turi atlikti įvairių veiksmų, pavyzdžiui, ploti, trepsenti pėda ir pan., kuriuos atkartos visa grupė. 
 3. Savanoris grįžta į kambarį, atsistoja viduryje ir bando atspėti, kas vadovauja šiems veiksmams. Grupė saugo vadą nežiūrėdami į jį. Vadas turi reguliariai keisti veiksmus ir tai daryti taip, kad jo nepastebėtų. Savanoriui atpažinus vadą jis prisijungia prie rato, o žmogus, kuris buvo vadas, išeina iš kambario, kad grupė galėtų išrinkti naują vadą.