Siirry sisältöön

Ledams pralaužti / apšilimo

HA-HE-HU

 • Skyrius: apšilimas
 • Grupės dydis: 5–25
 • Laikas: 15 min.
 • Reikmenys: nėra

Instrukcijos

 1. Pagalbininkas grupę sustato ratu.
 2. Pirmasis žaidėjas pasako „HA“ suglaudęs delnus rodydamas į kitą žaidėją, o tada pakelia rankas ir greitai jas nuleidžia tarsi rankose laikytų kardą ir norėtų ką nors perkirsti pusiau.
 3. „Perkirstasis“ pasako „HE“ (antras asmuo) tuo pat metu sudėdamas delnus ir juos pakeldamas virš galvos.
 4. Du stovintieji šalia „HE“ pasakiusio asmens (trečias ir ketvirtas asmuo) sudeda savo delnus ir užsimoja link „HE“ pasakiusiojo pilvo. Tai darydami jie sako „HU“. Šis judesys visada atrodo taip, tarsi norėtum ką nors perkirsti kardu pusiau. Po „HA“, „HE“ ir „HU“ asmuo, kuris pasakė „HE“ (antras žmogus signalo grandinėje) dabar perduoda signalą kaip pirmasis žmogus pasakydamas „HA“ ir taip iš naujo pradedama signalo grandinė.

Ritmas ir vardai rate

 • Skyrius: pralaužti ledus, išmokti vardus ir paruošti grupę vėlesniems etapams dirbant su veikla grįstais metodais
 • Grupės dydis: 4–25
 • Laikas: 10–15 min.
 • Priemonės: nėra

Instrukcijos

 1. Grupė sustoja ratu. Pagalbininkas pradeda ritmišką motyvą, o visa grupė kartoja dukart suplodami rankomis ant šlaunų ir dukart spragtelėdami pirštais tokia seka: šlaunys-šlaunys, pirštai-pirštai, šlaunys-šlaunys, pirštai-pirštai ir t.t.
 2. Dalyviai pradeda kartoti savo vardus derindami balsą ir ritmą tokia seka: šlaunys-šlaunys / mano vardas-mano vardas, pirštai-pirštai / šalia manęs stovinčiojo vardas–šalia manęs stovinčiojo vardas. Tas, kurio vardas ištariamas, turi tęsti žaidimą palaikydamas ritmą. Šis žaidimas tęsis tol, kol visi pasakys savo vardus.
 3. Variacija: šlaunys-šlaunys / mano vardas-mano vardas, pirštai-pirštai / mano vardas, kito grupės nario vardas. Išgirdęs savo vardą turi tęsti žaidimą palaikydamas ritmą.

Kamuolys ir vardai rate

 • Skyrius: pralaužti ledus / susipažinimo žaidimai
 • Grupės dydis: 4–25
 • Laikas: 10 min.
 • Priemonės: kamuolys, pvz., pilateso kamuolys, lengvai pagaunamas kamuolys arba sėdmaišis. Atvira erdvė ir pakankamai vietos sustoti ratu

Instrukcijos

 1. Grupė sustoja ratu. Dalyviai pasako savo vardus ir metą kamuolį į kitą žmogų grupėje. Kamuolys mėtomas vienas kitam tol, kol visi pasako savo vardus.
 2. Kitas etapas: dalyviai pasako vardą to žmogaus, kuriam ketina mesti kamuolį. Pagalbininkas turi paraginti dalyvius žiūrėti žmogui, kuriam ketina mesti kamuolį, į akis ir mesti jį atsargiai, kad būtų lengva pagauti.

Vaisių salotos

 • Skyrius: pralaužti ledus / susipažinimo žaidimai
 • Grupės dydis: 5>
 • Laikas: 5–10 min.
 • Priemonės: kėdės

Instrukcijos

 1. Pagalbininkas padalija dalyvius į vienodą skaičių nuo trijų iki keturių vaisių, pvz., apelsinų ir bananų. Tuomet dalyviai susėda ratu ant kėdžių. Vienas žmogus turi atsistoti kėdžių rato viduryje.
 2. Pagalbininkas surinka vieno iš vaisių pavadinimą, pvz., „apelsinai“, ir visi apelsinai turi susikeisti vieni su kitais vietomis.
 3. Jiems pajudėjus, stovintis viduryje bando užimti vieno iš jų vietą, palikdamas kitą žmogų viduryje be kėdės. Naujas žmogus viduryje sušunka kitą vaisių ir žaidimas tęsiasi. Sušukus „vaisių salotos“, vietomis turi susikeisti visi.

Variacija: susipažinimo žaidimas:  Grupė sustoja ratu, o vienas žmogus turi atsistoti rato viduryje. Centre stovintis žmogus pasako ką nors apie save, pvz., „man patinka šokti“ ir visi dalyviai, kuriems patinka šokti, turi susikeisti vietomis. Ir vėl, jiems pajudėjus, stovintis viduryje bando užimti vieno iš jų vietą, palikdamas kitą žmogų viduryje.
Kaip pagalbininkas galite paraginti dalyvius pasidalyti kuo nors apie save – pranašumais ar silpnybėmis: „Mane gąsdina naujos situacijos“, „nemoku plaukti“ arba „moku kalbėti trimis kalbomis“.

ŠVIŠ-BANG-POING

 • Skyrius: pralaužti ledus / suteikti energijos
 • Grupės dydis: 4–25
 • Laikas: 10 min.
 • Priemonės: nėra

Instrukcijos

 1. Grupė sustoja ratu. Dalyviai vienas kitam balsu, galva ir rankų judesiais ratu perduoda žodį „šviš“.
 2. Kad pakeistų veiksmą ir sustabdytų šį srautą kiekvienas sulaukęs savo eilės gali pasakyti žodį „bang“ ir rankomis atlikti stabdymo veiksmą.
 3. Trečias variantas yra „poing“, kurį galima judesiu ir balsu permesti kam nors kitoje rato pusėje.  Pavyzdžiui, A perduoda „šviš“ žmogui, stovinčiam jo dešinėje, ir jis / ji (B) gali pakeisti tekėjimą rate A sugrąžindamas žodį „bang“, taigi A turės pasakyti „šviš“ stovinčiam jo kairėje (C), kuris jį perduoda jo kairėje stovinčiam asmeniui D, kuris į kitą rato pusę dalyviui E nusiunčia „poing“, kuris tada perduoda „šviš jo kairėje stovinčiam asmeniui ir t. t.

Vemianti kengūra

 • Kategorija: žaidimai ledams pralaužti / apšilimo ir suteikiantys energijos
 • Grupės dydis: 7-30
 • Laikas: 15 min.
 • Priemonės: didelis kambarys, kuriame tilptų visi jame judantys dalyviai

Instrukcijos

 1. Grupė sustoja ratu. Vienas žmogus parenkamas atsistoti rato viduryje.
 2. Vedėjas paaiškins žaidimo taisykles ir pristatys figūras žodiniu paaiškinimu arba parodys. 

Figūros: 

maišytojas

Viduryje esantis žmogus yra maišytojas. Abi rankos ištiestos, o pirštai nukreipti žemyn. Kiti du žaidėjai atsitupia po viduriniojo žaidėjo rankomis ir sukasi aplink.

Vemianti kengūra

Viduryje esantis žmogus savo rankomis padaro apskritimą (sterblę), o kairėje ir dešinėje esantys žmonės apsimeta vemiantys į sterblę ir skleidžia atitinkamus garso efektus.

Džeimsas Bondas

Viduryje esantis žmogus yra Džeimsas Bondas. Žmogus padaro įprastą Džeimso Bondo pozą su ginklu (ginklas bus rankos). Du kairėje ir dešinėje esantys žmonės yra Bondo merginos, kurios žiūri į Džeimsą Bondą su susižavėjimu ir sako „ooo Džeimsai“.

 1. Viduryje stovintis žmogus pasirenka vieną žmogų parodydamas į jį ir nurodo figūrai, kad jis (ji) turi vaidinti, pavyzdžiui, „Džeimsą Bondą!“ Aplinkiniai žmonės, stovintys pasirinkto žaidėjo kairėje ir dešinėje automatiškai tampa žaidimo draugais. Vedėjas jiems nurodo, kada jie pakeis vaidmenis, ir naujas viduryje esantis žmogus parodo į kitą žmogų, pasako naują figūrą ir žaidimas tęsiasi.

Variacija: vienas iš trijų žmonių, vaizduojančių figūrą, kuris sureaguoja paskutinis arba suvaidina neteisingą figūrą, apsikeis vietomis su viduryje esančiu žmogumi.

Kita variacija:  jūs, vedėjas, galite paskatinti dalyvius žaidimui vykstant kurti naujas figūras.

 1. Sunkumo lygis didinamas pagal greitį, kuriuo sušunkamos figūros. 

Medžioklė ratu

 • Kategorija:  žaidimai ledams pralaužti / apšilimo ir suteikiantys energijos
 • Grupės dydis: 6 arba daugiau. Dalyvių skaičius turi būti lyginis!
 • Laikas: 5–10 min.
 • Priemonės: kėdės, teniso kamuoliukas, minkštas kamuoliukas ar polistirolo rutuliukų pagalvėlė.

Instrukcijos

 1. Grupė suformuoja ratą iš kėdžių. Vedėjas išskirsto dalyvius į dvi lygias komandas skaičiuodamas nuo vieno iki dviejų, pradėdamas nuo vieno žmogaus ir eidamas ratu. Kiekvienas dalyvis galiausiai turės numerį vienas arba du. Grupė toliau sėdi. Kiekvienas žmogus, turintis numerį vienas, priklauso komandai numeris vienas, o kiekvienas, turintis numerį du, priklauso kitai komandai. Kiekvieno žmogaus kairėje ir dešinėje turi sėdėti priešininkų komandos atstovai. 
 2. Kiekviena grupė gauna tam tikrą daiktą, pavyzdžiui, pagalvę, teniso kamuoliuką, minkštą kamuoliuką ar polistirolo rutuliukų pagalvėlę.  Tas daiktas bus duodamas dviem žmonėms iš priešininkų komandos, sėdintiems priešais vienas kitą. Vedėjas sušunka: „Pasiruošt, dėmesio, pirmyn!“ Komandos pradeda perdavinėti daiktą. Daiktas bus perduodamas tik tam komandos nariui, kuris sėdi šalia žmogaus, kuris ruošiasi perduoti daiktą. Tikslas – perimti varžovų komandos daiktą. 
 3. Jūs, vedėjas, galite bet kada pakeisti daikto perdavimo kryptį. 

 

Atomų žaidimas

 • Kategorija:   žaidimai ledams pralaužti / apšilimo ir kūniškos improvizacijos  
 • Grupės dydis: 4-50
 • Laikas: 10–15 min.
 • Priemonės: atvira erdvė su stogu, muzika (pasirinktinai)

Instrukcijos

 1. Visi dalyviai išsibarsto po kambarį ir vedėjas jų paprašo judėti po jį tarsi laisvosios molekulės (gali skambėti muzika). Kai vedėjas sušunka „atomas“ ir numerį, pvz., „5“, dalyviai turi kuo greičiau susiburti į grupes, kurias sudaro tas skaičius narių, ir suformuoti atomą.
 2. Kai jie visi bus suformavę grupes, jie gaus užduoti. Dabar vedėjas pasako skirtingas kūno dalis ir numerius. Grupės nariai turi padaryti, kad šis skaičius kūno dalių liestų grindis. Ne daugiau ir ne mažiau. Pavyzdžiui, „5 pėdos, 5 plaštakos, 2 sėdmenys“. Kiekviena grupė bando rasti kūrybišką sprendimą. Jūs, vedėjas, galite patikrinti, ar jie tai padarė teisingai, ir duoti taškų grupei, kuri pirmoji įvykdė užduotį.
 3. Žaidimas tęsiasi, atomai skyla ir dalyviai laisvai bėgioja po kambarį, kol bus išgirstas naujas šūkis „atomas [skaičius]“. Tarp atomų formavimo vedėjas dalyvių paprašo judėti po kambarį, kad jie kiekvieną kartą galėtų atsidurti grupėje vis su kitais žmonėmis.