Siirry sisältöön

Patarimai mokytojams

Peržiūrėkite keletą naudingų mūsų mokytojų patarimų, kad jūsų mokymo sesijos būtų kuo naudingesnės!

Aptarimas!

  • Galite paraginti mokinius aptarti pasakydami, kodėl refleksija yra svarbi, ir padėti jiems tai padaryti. Iš pradžių savirefleksija gal būti sudėtinga, jei mokiniai prie jos nepratę, bet vėliau darosi lengviau.
  • Galite paklausti šių klausimų: Kaip tai darydami pasijutote – pavargę, gavote energijos, laimingi, nusivylę? Ar ką nors pasiekėte? Ar pastebėjote, kad grupėje kas nors pasikeitė?

Praktika!

  • Naujas užduotis, veikla grįstus metodus ar žaidimus geriausia pirma išbandyti su kolegomis, o tik tada pateikti mokiniams.

Variacijos!

  • Naudokite skirtingų tipų užduotis, kad šiek tiek geriau pažintumėte mokinius, nes susitiksite tik 5 kartus.

Aiškūs tikslai!

  • Aiškiai pateikite nurodymus ir paaiškinkite tikslus.

Grįžtamasis ryšys!

  • Atkreipkite dėmesį į teigiamus dalykus: „Pastebėjau, kad visi bendradarbiavo. Oho! Visi elgiasi pagarbiai.“
  • Pateikite konkretų grįžtamąjį ryšį apie tai, kas vyksta – užuot sakę „mergaitės, jums puikiai pavyko“, pasakykite „Jums puikiai sekasi tai atlikti drauge“. Tai padeda mokiniams reflektuoti.

Deja!

  • Ne viskas pavyks, kaip suplanuota. Reflektuokite ir būkite atviri, gali reikėti atlikti planų pakeitimus.
  • Kai kurie mokiniai gali nenorėti dalyvauti veikloje. Kiekvieno iš jų paklauskite, kas konkrečiai jiems nepatinka ar ko jie nesupranta. Padėkite jiems apie tai kalbėti, elkitės palaikančiai ir supratingai. Paprašykite jų kurį laiką pasėdėti ir stebėti – jie galės bet kada prisijungti prie kitų, kai pasijus geriau. Labai svarbu, kad kiekvienas mokinys jaustų pagalbininko palaikymą ir nesijaustų, kad kažkas su juo negerai, taip pat ir su pačiomis užduotimis.